Digitaal Spreekuur Voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden

De moeilijkheden die mensen met zichzelf en van elkaar ondervinden hebben vaak te maken met de veranderingen waar we allemaal bij tijd en wijle voor komen te staan. Ziekte, ontslag, scheiding, dood, kinderen die het huis uitgaan, of gewoon alledaagse huis, tuin en keuken dingetjes waar we niet zo goed weten hoe mee om te gaan.

Er is verschil in VOELBAARHEID en BELEVING van klachten en problemen. Wat voor de een ondraaglijk is kan een ander zien en voelen als wat er nu eenmaal bij hoort en simpel op te lossen is.

 

digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden

In het digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden leer je problemen beter zien.

Je hoeft helemaal niet ziek te zijn als je (tijdelijk) helemaal niet meer om kunt gaan met bepaalde problemen en/of klachten van je gezondheid. Meestal zit je in het gevolg van de dagelijkse stress.

In ieder gezin, in iedere relatie, thuis of op het werk, in vriendschappen, clubs of waar dan ook, kunnen situaties ontstaan waar je niet goed weet hoe er mee om te gaan….. en het gevolg is stress.

Mensen maken van moeilijkheden vaak ‘psychische problemen”.

Het is niet reëel dat zorgen en stress, problemen op het werk of in het gezin of familie, te wijten zou zijn aan psychische problemen.

Er wordt teveel voorbijgegaan aan de gewone menselijke gebreken of een ‘te gebrekkige genoten opvoeding als het om communicatie gaat’.

Een ‘gebrekkige’ opvoeding kan alsnog ingehaald worden.

Mensen verschillen enorm van elkaar in beleving en presentatie van moeilijkheden. Wel of niet ontwikkelde zienswijzen of materie is van groot belang. Helaas maakt de ‘maatschappij’ de mensen vaak ziek door de vele ‘diagnoses’ die mensen opgeplakt krijgen.

Mensen zijn hun moeilijkheden gaan ervaren alsof zij ‘ziek’ zijn.

Ook de media draagt momenteel veel bij aan dit ‘uitzaaiingproces’. Let eens op hoeveel (hoog) opgeleide ‘experts’ het laatste woord krijgen en dan is het ook waar!

De waarheid heeft vaak niets te maken met het aantal mensen dat van ‘de waarheid’ overtuigd is.

Het digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden kan veel ophelderen mits men er open voor staat. Als men luistert naar de echte behoeften van de mens komt men er achter dat men ‘gehoord en gezien’ wil worden en ECHT begrepen in wie men is.

Er hoeft vaak helemaal geen therapeutische behandeling te volgen door een ‘professional’.

Mensen weten diep van binnen zelf wel wat zij willen of moeten doen. Het digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden geeft vele inzichten en educatie en er hoeven meestel echt geen dure therapieën op ‘losgelaten’ te worden.

Het gaat er niet altijd om wat een persoon zegt maar wel hoe hij/zij om kan gaan met problemen.Wat doet iemand met de tips en tools die hij aangereikt krijgt. Pakt iemand de leerkansen op.

Het digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden is in een ruime kring toepasbaar.

Het kost enorm veel energie, tijd, ruimte en geld om individueel ‘stof’ aan te bieden voor groei en ontwikkeling. Dit kan veel efficiënter vandaag de dag. Er zouden preventief veel meer mensen geholpen kunnen worden als zij gewezen werden op het digitaal spreekuur voor levens- en gezinsmoeilijkheden.

Zijn problemen, klachten en kwalen, de spanningen onderling van mensen, wel het echte terrein voor de dure ‘professionele en deskundige’ hulpverlening? Ik denk van niet.

De ‘professionele en deskundige’ hulpverlening verzwakt naar mijn idee zelfs vaak de mens, die zelf gewoon in staat is om zijn of haar problemen op te lossen, mits zij het vertrouwen er in hebben of krijgen.

Alleen vertrouwen zij zichzelf nu niet meer voldoende!

De ongewone eisen waar we met zijn allen aan mogen voldoen………….vragen heel veel………..de tijd is aangebroken dat we weer mogen vertrouwen op onze eigen ‘wijsheid’…..WAT DENK JIJ?

Wil jij meer weten over HOE  dichter bij jouw eigen wijsheid te komen…..VRAAG HIER GRATIS RAPPORTEN AAN.

Alvast wat tips opdoen KLIK HIER en delen van dit bericht kan door simpel hieronder op de deelknopjes te drukken.

 

 

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2021 

Log in with your credentials

Forgot your details?