Ouderen Ondersteuners Nieuw In Regio Veghel Uden Gemert

ouderen ondersteuners OUDEREN ONDERSTEUNERS, WAT KUNNEN ZIJ VOOR U BETEKENEN

Hoe kunt u balans vinden tussen een (misschien onduidelijke) zorgvraag en de beschikbare lokale ondersteuning?

U vindt het heerlijk in uw eigen comfortabele huis en bent gewend aan een actief  leven maar dat gaat niet meer vanzelf. Dan reikt ouderen ondersteuners regio Veghel-Uden-Gemert een oplossing aan door particuliere ouderenzorg bij u thuis te vervullen. Wij assisteren inwoners in de regio Uden-Veghel-Gemert  met de dagelijkse bezigheden.

Graag stemmen wij samen met u af dat plezierig ouder worden mogelijk is in uw eigen vertrouwde leefomgeving.

Wij zijn zelfstandige onderneemsters (niet gebonden aan gemeentelijke instanties of instellingen) die als onafhankelijk ouderen ondersteuners ingezet kunnen worden. De vergoeding voor de gemaakte uren en kosten kunnen worden betaald uit PGB (PersoonsGebondenBudget) of uit elke andere financiële bron.

ouderen ondersteuners bieden begeleiding en hulp bij de:

  • gezondheidssituatie (lichamelijke en/of de psychische, bijv. bij beginnende dementie)
  • sociale situatie (eenzaamheid, wel/niet aanwezigheid partner, kinderen, familie en vrienden)
  • materiële situatie (zelfstandig blijven wonen onder bepaalde omstandigheden).

Het is algemeen bekend dat sociale steun veel lager wordt naarmate mensen een hogere leeftijd bereiken. Als voorbeeld hierbij kan het drukke leven van tweeverdieners met hun gezin worden genoemd. Ook het feit dat kinderen en familie steeds verder weg gaan wonen. Het is zeker niet zo dat er geen zorg en aandacht is voor vader-moeder-oom-tante maar het is eenvoudigweg niet mogelijk of zeer problematisch om deze dagelijks te geven.

Aanvankelijk is de zorgvraag goed bij te houden maar vaak wordt deze na verloop van tijd steeds ingrijpender.

Juist ouderen willen heel graag sociale contacten blijven onderhouden en stellen het op prijs dat zij vaak tot op hoge leeftijd maatschappelijk betrokken zijn. Juist het zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, draagt bij aan een groter geluksgevoel.

de categorie ‘kwetsbare ouderen’ neemt toe en meer ouderen ondersteuners zijn nodig

De unieke combinatie van gedegen opleidingen en eigen ervaringen met jarenlange mantelzorg maakt dat wij ons werk met verve en betrokkenheid uitvoeren. Verbindingen vanuit het hart maakt dat oudere mensen hun eigenwaarde blijven voelen. Belangrijk is dat zij zich waardig blijven voelen in deze voor hen vaak zo hectische en af en toe onoverzichtelijke wereld.

verhoogd risico op gezondheidsproblemen door onvoldoende dagelijkse hulpbronnen

Doordat er onvoldoende dagelijkse hulpbronnen zijn en het niet herkennen en erkennen van bepaalde situaties ontstaan er vaak gezondheidsproblemen bij ouderen. Ook bij de mantelzorgers wordt de druk dan vaak te hoog.

Door ouderen ondersteuners in te schakelen (bijv. het vragen om een advies) kunt u deze problemen voorkomen of oplossen.

De gemeentes en lokale instanties zijn helaas lang niet altijd in staat om tijdig een handreiking te verstrekken voor uw persoonlijke situatie. Dit vanwege het ontbreken van kennis en budget om oplossingen en ondersteuning aan te reiken en waar nodig te faciliteren. En voordat deze instanties (met alle goede bedoelingen en intenties overigens) voor u passende voorzieningen hebben ontwikkeld, wordt de lijdensdruk verlicht door ouderen ondersteuners.

maak gebruik van het regionale team ouderen ondersteuners

Onze kwetsbare ouderen verdienen lokale ondersteuning is het motto van deze ouderen ondersteuners.

Professionele en lokale dagelijkse ondersteuning sluit naadloos aan bij de hedendaagse zorgbehoeftes. Ouderen ondersteuners denken voortdurend na over het feit hoe kwetsbare senioren plezierig en respectvol kunnen blijven participeren in de samenleving. Het uitgangspunt blijft zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. De hamvraag is wat en waar  heeft deze persoon nu echt behoefte aan. En dit toegepast op elk veranderend stadium in zijn of haar leven.

professionele ouderen ondersteuners starten dit initiatief

Professionele ouderen ondersteuners hebben dit initiatief gestart vanuit hun hart en ondersteund door hun kennis en opgedane ervaringen. Duidelijk is dat er hierdoor minder vaak (en in een later stadium) een beroep hoeft worden gedaan op de lokale voorzieningen. En dat transitie naar een verzorgingshuis niet of later plaats kan vinden.

wat zijn de belangrijkste succesfactoren op dit moment:

  • zolang  mogelijk thuis blijven wonen op de plek waar men het allerliefste is
  • zolang  mogelijk zelf de regie voeren
  • zolang  mogelijk genieten van het leven.


ouderen ondersteuners

Als dit bericht u raakt of u wilt meer informatie

KLIK HIER  . Of laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u (binnen 24 uur).

Dank voor uw tijd en aandacht

 

 

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2022 

Log in with your credentials

Forgot your details?