Hoe kijken gezondheidspromotors naar symptomen overspannenheid?

symptomen overspannenheid

Gezondheid bevorderen zien wij als een proces waar we nog geen zicht op hebben maar ook niet weten waar het zal eindigen. Symptomen overspannenheid dwingt mensen te kijken naar hun leefstijl.

Wat gezondheidsgedrag betreft zal er een soort van mentaliteitsombuiging moeten komen. De moderne mens van vandaag zal steeds meer in staat moeten zijn om ………..verantwoordelijk te handelen waar het zijn eigen gezondheid betreft.

Het “geloof in jezelf” als cruciale factor bij symptomen overspannenheid en vooral dan lichaam-geest-interacties.  

Er is dan een grote kans op snelle genezing.
Op deze manier doorgeven van “wat wij al weten” maakt deel uit van een veranderingskans  op groter uitvoerend niveau.
Waar liggen de behoeften van de mens?
Wat heeft iemand nodig die symptomen overspannenheid heeft?

In ieder geval waarschijnlijk goede informatie over de verschillende mogelijkheden om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden. De gezondheidszorg zal een nieuw beleid moeten gaan voeren, alles dreigt toch onbetaalbaar te worden met de huidige vergrijzing en talloze ‘nieuwe ziekten”.

Het actief beïnvloeden en een preventief beleid voor gezondheidsbevorderend gedrag en denken, kan ons inziens leiden tot totale en snelle genezing van symptomen overspannenheid zijn en zelfs voor vele gezondheidsproblemen.

Wij willen graag bijdragen aan de gezondheid en welbevinden van medeburgers, samen en met “eigen wijsheid” van iemand zelf.

Medische behandelingen bij symptomen overspannenheid zijn soms nodig maar het kan ook VERstrekkende gevolgen hebben als er alleen een medisch model op los wordt gelaten.
Door “beperkte kijk” ontstaat er ons inziens een echt probleem. Men kijkt, in dat geval, te weinig naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon in kwestie.
“Verarming” wordt helaas vaak verkozen boven “risicovolle” zelfexploratie die soms wel wat meer vraagt van de persoon.

Mensen die symptomen overspannenheid hebben ervaren, zijn vaak door een moeilijke fase heen gegaan. Ze hebben dan meestal de emotionele zaken weer een plaats gegeven en voelen zich weer veel sterker. Ze hebben weer nieuwe ervaringen opgedaan en zijn weer in een nieuwe toestand van “zijn” gekomen.

Het lichaam kan op velerlei manieren ondersteund worden in deze normaal “menselijke” processen. Een lichaam heeft veel te verduren in deze emotioneel zware tijd.

Indien u serieus op zoek bent om uw symptomen overspannenheid snel te verminderen en of geheel te laten verdwijnen, dan kunt nu onze GRATIS brochures aanvragen, die vol staan met tips, tools en vaardigheden om weer snel lekker in uw vel te komen zitten. Deze GRATIS brochures hebben al vele levens veranderd, het uwe kan het volgende zijn.

Op uw gezondheid!

Ps. Als je meer wilt lezen over dit onderwerp ga naar Facebook, en vergeet niet jouw gedachten hierover achter te laten!


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *