Er mag echte aandacht komen voor de “te-kort-schietende” mens is mijn idee. Echte aandacht voor het individu, zijn of haar behoeften, capaciteiten en gezondheid. Ware preventie op individueel niveau.

Stress verminderen is mens-en-werk, te weinig hooi op de vork is net zo schadelijk als teveel, trouwens er is helemaal bijna geen hooi meer, er zijn wel heel veel vorken.

Stress verminderen is mens-en-werk of mensenwerk?

Een goede reden om intensieve aandacht te schenken aan stress en psychosociale (arbeids)belasting.

 stress verminderen is mens-en-werk

Alle signalen die vandaag de dag afgegeven worden zijn in feite mislukte preventies.

Stress verminderen is mens-en-werk, is voor mijn idee dan ook “toegepaste menskunde” en mag meer gebruikt gaan worden. Overal. Door de vluchtigheid van het hedendaagse leven kunnen we bijna geen hechte relaties meer opbouwen. Zowel thuis, in de omgeving en op het werk.

We vergeten de mens achter het probleem, terwijl juist de mens de maat is voor alle dingen. Stress verminderen is mens-en-werk.

Personen die het beste hun balans kunnen houden zijn zij die een realistisch optimisme hebben.

Zij beschikken over goede sociale vaardigheden en zijn in staat om tijdig te ontspannen. Het ligt dan ook voor de hand om die methoden/strategieën en die vaardigheden te presenteren, die deze vorm van stress hantering kunnen bevorderen.

Het gaat er toch om dat diegenen die niet zo goed kunnen omgaan met eigen stress, of van die van anderen, kunnen leren hoe zij ook het hoofd kunnen bieden aan deze lastige klachten. die er altijd wel waren natuurlijk maar vandaag de dag wel een hele grote omvang krijgen her en der.

Om een goede combinatie van de juiste hulpverlening en juiste preventieve maatregelen aan te kunnen bieden, moet er natuurlijk een gedegen grond, een bepaalde vorm van accreditatie, zijn.

Alhoewel dat nooit een garantie voor algeheel succes kan zijn.

Wel is het zo dat een ander nooit iemand verder kan brengen dan dat hij/zij zelf is.

Stress verminderen is mens-en-werk.

Het is en blijft iets van de mensen die samen ECHT gaan “bewegen”. Op alle niveaus.

Met mensen werken betekent dat er gecompliceerde processen aan het werk gaan. Klikt het wel samen? Bovendien komen de “deskundigen” nog steeds alleen uit de wetenschap terwijl de “wetenschap” ook bestaat. Er is meer nodig om echt te kunnen “genezen”.

Hoe moeilijk kan het zijn om de verschillende mens-en-werk situaties op een lijn te krijgen, samen te laten werken, hun krachten en kennis te bundelen.

Stress verminderen is mens-en-werk, dit betekent dat we moeten starten bij de kant van het individu. Een mens, ook de hulpverlener, brengt overal en altijd zichzelf ook mee.

  • Wat hij weet, hoe hij iets heeft aangeleerd of juist niet heeft aangeleerd.
  • Zijn “vak”. Het eigen referentiekader.
  • Zijn eigen motivatie, of juist het gebrek aan motivatie.
  • Zijn doelen, en/of zijn statische kant.

En dit is ook de manier waarop het vaak gaat in de hulpverlening. Een mens doet wat hij kan, zowel van de kant van de hulpverlener , als van de kant van de cliënt.

Al heeft iemand een opleiding afgerond, en is er meestal wel een bepaalde basiskennis aanwezig, iemand zou capaciteiten hebben, maar zijn er die werkelijk ook, om iemand echt te helpen?

Vaak spelen er dingen die wel of juist niet mogen. Regels noemt men die;

  • Nu is de tijd om te stoppen met praten.  (terwijl emoties nog zo hoog zitten),
  • Volgende week kom je weer (emoties blijven onder zeil want volgende week dan zijn ze er net niet),
  • Iemand “mag” vanwege een hernia dit of dat niet, en dan “moeten” er toch dingen gedaan worden!

Jij kent ze beslist zelf ook.

  • Roofbouw plegen, teveel hooi op de vork, niet echt aan je trekken komen, helemaal niet congruent zijn aan willen/kunnen, mogen, moeten, veroorzaakt overal erg veel stress.

Door het gesprek gewoon aan te gaan, kan een gezondheidsbeleid, individueel of in groepsverband maar op een manier vorm krijgen mijns inziens.

Stress verminderen is mens-en-werk! Optimaal zien en rekening houden met wat iemand wil, kan en/of mag. Dan pas is er gezondheidsbeleid van een goede en juiste kwaliteit.

Geef de mensen bijvoorbeeld een gratis stress preventie programma! Vraag Gratis Rapporten aan en ontdek zelf.

 

Wil jij het maximale behalen in een relatief korte tijd? Ga rechtstreeks naar het unieke en levensveranderende programma en start er gewoon meteen mee.

Ps. Meer lezen kan HIER, jouw verhaal delen en /of lezen kan op het FORUM.

Delen van dit bericht kan door simpel hieronder op de deelknopjes te drukken.

 

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *