Stress Symptomen Zelf Kunnen Hanteren.

stress symptomen

stress symptomen

Het gaat er niet meer om vandaag de dag, hoe slim wij zijn, of welke opleiding of welke ervaring wij hebben maar HOE GOED of HOE SLECHT we met onszelf, en met onze stress symptomen, en met elkaar omgaan.

Wie zijn de “uitblinkers” en wie gaat er “ontsporen”?………..

Stresssymptomen, Burnout Symptomen en Overspannen Verschijnselen zijn veel voorkomende signalen.

Totaal samengevat zijn alle stress klachten waar we het hier over hebben eigenlijk een gevolg van wie wij ten diepste zijn. En, dit zegt iets over HOE EMOTIONEEL INTELLIGENT wij zijn.

Als je goed oplet spreken velen inmiddels steeds openhartiger over zaken dan het geijkte pr-gebrabbel. De praktische waarde ervan is steeds duidelijker aan het worden. Stress klachten in zijn algemeenheid vragen je dan ook om opener en transparanter te worden.

Het is niet zo dat je te pas en te onpas altijd maar je gevoelens en emoties de vrije loop laat. Het betekent veeleer dat je ze onder controle hebt voor jezelf, en dat je ze op een goede manier kunt inzetten voor de juiste samenwerking voor dat moment.

Cognitieve greep en manipulatieve greep noemen ze dat. Dus, greep houden met je eigen geest en met je lijf,  en greep houden.

De nieuwe maatstaf bij stress klachten is transparant zijn.

Open communicatie, verbondenheid voelen of laten voelen, je begrepen voelen of openstaan om een ander te begrijpen, zijn de maatstaven van deze tijd.

Alles stresssymptomen, burnout symptomen, en overspannen verschijnselen die mensen hebben schreeuwen om ECHTE aandacht. Deze tijd vraagt letterlijk om mensen die daar “oog” voor hebben.  Men dient te “zien” dat de diversiteit van mensen juist inzetbaar is.

Geef je mensen om je heen eens een “natuurlijke energiestoot” en praat eens ECHT met ze. Probeer de ECHTE voeling eens te hebben.

Stress symptomen of emoties leren “beheersen”.

Het “onder controle hebben” van je eigen emoties, en als gevolg dus je stresssymptomen, is belangrijk voor je eigen gezondheid. Wie lange tijd stress symptomen heeft loopt het risico echte chronische stress symptomen of kwalen te ontwikkelen.

Het vermogen om te kunnen luisteren, te beïnvloeden, samen te werken en mensen eventueel te motiveren om goed samen te werken, zal voor alle partijen minder stresssymptomen opleveren.

Emotionele vaardigheden aanleren om te kunnen “toveren”.

Wanneer mensen de kunst verstaan om hun emotionele vaardigheden in te zetten, dan kunnen zij ECHT “toveren”.

Wilt u leren “toveren”, emotionele vaardigheden leren en verlost worden van eigen stress symptomen, dan kunt u nu GRATIS  stress vrije brochures krijgen als u uw gegevens hieronder invult.

Volg onze GRATIS nieuwsbrieven waarin de geheimen “onthult” worden.

Henk en Caroline van der Aa.

 

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *