Stress symptomen iedereen kent ze, gegarandeerd.

Stress symptomen

Stress symptomen

Elk mens maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die zijn leven beïnvloeden en totaal kunnen veranderen. Dit kan stress symptomen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn:………..

–      Naar school gaan.

–      Examen doen.

–      Solliciteren.

–      Nieuwe baan beginnen/beëindigen.

–      Verhuizen.

–      Relatie beginnen/beëindigen.

–      Pensioen.

–      Overlijden enz enz.

 

Stress symptomen zijn gevoelens.

In “nieuwe” situaties worden mensen “gedwongen” hiermee om te gaan. Met deze nieuwe of veranderende situaties. Zij worden als het ware geconfronteerd met nieuwe eisen, gedragingen en soms hebben we echt ook nieuwe vaardigheden nodig. We kennen dit beslist allemaal en dus ook de stress symptomen die daarbij horen.

 

Stress symptomen krijgen we dan ook als de “eisen” hoger zijn dan de mogelijkheden/vaardigheden die we op dat moment in “huis” hebben.

Als de draaglast hoger is dan onze draagkracht.

 

Als we er niet in slagen om de “nieuwe” situatie meester te worden ervaren we de stress symptomen geestelijk en/of lichamelijk. Meestal gaat het dan om een “verwerkingsproces”.

 

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en zo ook bij de stress hantering van een individu.

–      Hoe kijkt iemand tegen de eigen situatie aan?

–      Beoordeelt hij deze als een kans, een uitdaging, of ziet hij het als een bedreiging?

–      Wat is hier het eigen vermogensaandeel om van zijn stress symptomen verlost te zijn?

–      Wat is de keuze strategie van de persoon die de stress symptomen heeft?

–      Wat is het zelfbeeld en wat is de zelfbeschikking?

–      Wat wil iemand zelf?

 

Uit veel (wetenschappelijk) onderzoek over gezondheid, is gebleken dat mensen die denken zelf iets te kunnen doen aan hun gezondheid, ook daadwerkelijk gezonder zijn.

 

Dit in vergelijking met mensen die denken dat de dokter iets kan doen, en dat de ziekte hen treft als noodlot. Ook op het gebied van werkeloosheid is dit gegeven bekend. Diegene, die gelooft succes te hebben, blijft solliciteren die redt het. Diegene, die zich “slachtoffer” voelt van maatschappelijke krachten, komt niet meer aan de bak.

 

Stress symptomen heeft echt iedereen bij tijd en wijle, maar hoe gaat u daarmee om? En wat wilt u er zelf aan doen?

 

Hoe is uw zelfbeeld t.a.v. de stress symptomen? Vaak hebben we een beeld van onszelf gekregen, ook door reacties van anderen. Naarmate we ouder worden zijn er dat natuurlijk veel meer geworden. Men is er meer en zeker van geworden, en er zelfs van overtuigd geraakt, van onze “goede” en “slechte” kanten.

 

Als ze maar vaak genoeg zeggen dat we goed kunnen voetballen, geloven we dat ook. Maar wat als ze zeggen dat we iets niet goed doen of kunnen?

 

Helaas, soms geloven we dat ook!

 

Kunnen we veranderen?

 

En willen we dat?

 

Willen we iets doen aan onze eigen stress symptomen?

 

Geloven we (nog) dat we er iets aan kunnen doen?

 

Denken we dat er (nog) mogelijkheden voor mij zijn ook?

 

Wij denken van wel!!!!

 

Als u denkt ECHT meer te willen weten over Hoe stress symptomen te verminderen of zelfs geheel te verdwijnen zijn, dan kunt u HIER NU GRATIS RAPPORTEN aanvragen die vol staan met nuttige informatie hierover, en waarmee u zelf al direct kunt beginnen met toepassen.

Meer licht en lucht en op uw vitaliteit en gezondheid!

Ps. Meer lezen op Facebook, reageren of vragen stellen kan ook!

Hier aanvragen.

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *