Stress aandoeningen hebben zijn weerslag op je gezondheid en welbevinden. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat stress verschijnselen, zoals overbelasting, ingrijpende gebeurtenissen en een drukke leefwijze, samenhangen met uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten.

 

Zelfs kanker en hartproblemen zijn ziekten die met stress aandoeningen in verband worden gebracht.

 

stress aandoeningen

Ziekten aan stress gerelateerd, zijn zeer uiteenlopend. Men kan er natuurlijk nooit zeker van zijn dat een bepaalde klacht of kwaal voorafgegaan is door stress. Wel weten we dat ons lichaam een taal spreekt.

 

Luisteren we daar voldoende naar? Als we dorst krijgen, hebben we te weinig gedronken en gaan we automatisch op zoek naar water. Als we de hele dag in de tuin hebben gewerkt, kunnen we onze rug voelen. Dan krijgen we het signaal dat we misschien toch net iets teveel gedaan hebben.

 

En als we boosheid voelen………….en we onderdrukken die boosheid, omdat wij niet echt geleerd hebben om onze boosheid te uiten, kan onze opgekropte woede tot hartklachten leiden. Vaak zijn de meeste mensen daar niet echt bewust van.

 

Zo kunnen letterlijk bijna alle klachten en kwalen een oorzaak hebben van ingehouden emoties en gevoelens. Alle stress aandoeningen verhogen de kwetsbaarheid van het individu, en de persoon heeft een grotere kans een ziekte te ontwikkelen. En ook alle ingrijpende gebeurtenissen hebben in meerdere of mindere mate invloed op het welbevinden. Hoeveel greep voelt iemand in bepaalde situaties. Weinig of geen greep voelen betekent stress aandoeningen krijgen.

 

Bij stress aandoeningen is het procesmatig aanleren van, HOE weer greep krijgen op je leven, erg belangrijk.

 

Het gevoel geen greep te hebben in situaties en relaties, is funest voor je gezondheid. Iedereen maakt in zijn of haar leven periodes mee dat het niet lekker loopt allemaal.

 

Geen werk, geen geld, overlijden van een geliefde, kinderen die de deur uitgaan, ongelukken, allemaal levensgebeurtenissen waar we voor komen te staan. Hoe gaat iemand hier mee om.

 

Stress situaties vergen soms enorm veel energie van iemand en je ”zwakke plek” speelt dan als eerste op. Door procesmatig vaardigheden aan te leren, kan iemand zijn of haar eigen systeem weerbaarder maken en/of zelfs de klachten helemaal opheffen. Ook al heb je ze al jarenlang.

 

Inzichten, ondersteuning, bemoediging en positieve support is ECHT welkom bij stress aandoeningen.

 

Psychosociale processen hebben enorme invloed op je stress gehalte. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, maar sociale steun van wie dan ook, is altijd een beschermende factor tegen het hedendaagse grote probleem stress. Een gevoel van vertrouwen en bevestiging dat ook jij oké bent, hebben we allemaal nodig!

 

Als u het gevoel hebt iets te willen doen aan stress aandoeningen, en u wilt procesmatig leren, dan kunt u GRATIS RAPPORTEN aanvragen die vol staan met tips, vaardigheden en strategieën , waar u direct zelf al mee kan beginnen.

Op uw gezondheid!

PS. Door dit bericht te delen op Facebook, Linkedin of Twitter geeft u anderen een kans!

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *