Psychische klachten, mensen lopen letterlijk tegen muren aan.

Psychische klachten

Geestelijke zaken, psychische klachten, ontstaan meestal uit conflicten tussen de diverse waarden van mensen. De morele kwesties en conflicten.

Het is logisch dat de meeste therapieën dan ook niet echt geschikt zijn voor deze groep mensen, en dat zij tegen de muren blijven oplopen!

Zij voelen zich nergens “echt gehoord en gezien”.

Psychische klachten hebben meestal te maken met een existentiële (vanuit een diepe basis) frustratie.

Het is dan ook zeker niet gek dat mensen blijven tobben, steeds maar blijven zoeken, depressief blijven en steeds meer medicatie (moeten) gebruiken om hun psychische leven enigszins draaglijk te houden.

Huisartsen en andere hulpverleners “zien” lang niet altijd de diepe basis wanhoop van deze mensen.

De belangrijkste taak van een hulpverlener voor psychische klachten is; samen met de cliënt/patiënt de zin van zijn of haar leven te ontdekken. Dit is een analytisch proces wat stap voor stap verloopt.

Ieder mens hecht waarde aan het vervullen en realiseren van een betekenisvolle zaak.

Psychische klachten kunnen pas echt over gaan, en ik durf te beweren, dat niets zo effectief kan helpen als de wetenschap dat iemands inhoud en betekenis heeft.

Zoek (samen) naar een taak is het motto!

Psychische klachten hebben betekent dat men in feite al op zoek is naar het ware zelf. Het is de “kloof” tussen wie jij nu bent en wie jij wilt zijn of worden.

Mijn taak is om jou uit te dagen tot het vervullen van jouw levensbetekenis.

Het is dan ook een misvatting om te streven naar een continue evenwichtigheid. Dat kan gewoonweg niet en bestaat ook niet. Het leven wisselt steeds en men wil gewoon eigenwaarde kunnen voelen en waarde kunnen geven ergens. Dat is een basaal gevoel van iedereen.

Het gaat bij psychische klachten niet zozeer om het afvloeien van de spanningen maar meer om het zoeken naar een potentiële betekenis, een doel om te kunnen vervullen.

Mensen die wat neurotisch zijn van aard (en dat zijn we in meer of mindere mate allemaal) hebben zelfs deze behoefte nog veel sterker.

Psychische klachten hebben betekent vrijwel altijd het zinloze gevoel wat zij hebben, van het bestaan van hun.

Zij missen de gewaarwording, het gevoel, de betekenis, van hun leven. Zij ervaren een enorm gevoel van leegte, en dat geeft hen totaal geen rust.

En toch vervelen zij zich.

De ernst van psychische klachten neemt steeds meer toe, gewoon omdat er veel innerlijke leegte is.

Ook onder ouderen is dit het grote probleem! Zij voelen zich massaal niet meer nuttig!

Toch zullen wij er nooit in slagen om psychische klachten echt op te lossen, als wij dit existentiële (basis) gegeven niet willen zien.

Ik ben ervan overtuigd dat alle psychische klachten (niet de pathologie) stap voor stap opgeruimd kunnen worden als de betekenis van dat leven helder wordt voor de persoon op dat tijdstip.

Daar moet naar gezocht worden.

Wat is volgens jou, nu, de beste zet voor jou?

 

Aanvragen van GRATIS RAPPORTEN om al enig inzicht hierin te kunnen verkrijgen? Of meteen starten met gerichte educatie en direct op zoek gaan naar jouw nuttige doelen?

De keus is geheel aan jou.

Meer lezen kan HIER, jouw ervaringen delen kan op het FORUM.

PS. Door op de deelknopjes te drukken deel jij dit bericht, je weet nooit hoeveel mensen jij hiermee verlost van psychische klachten.

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *