PERSBERICHT

‘s-Hertogenbosch/Waalwijk, 7 oktober 2013

Psychodidact opleidingen Stressmanagement en Psychosociaal Counselor ingeschaald in Nederlands kwalificatiekader (NLQF)

De opleidingen Stressmanagement en Psychosociaal Counselor zijn succesvol ingeschaald in het Nederlands kwalificatiekader NLQF. Irene Slaats van Psychodidact: “Wij zijn heel blij en trots dat de twee kwalificaties in niveau 6 zijn ingedeeld. Er is in ons vakgebied veel kaf onder het koren en wij ervaren de inschaling als een erkenning dat we bij het koren horen.”

In januari 2013 diende Psychodidact een aanvraag in voor validatie en vervolgens voor inschaling van de kwalificatie Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling Professional en de kwalificatie Psychosociaal Counselor. Na een traject van negen maanden kwam het positieve bericht dat de kwalificaties als eerste complementaire opleidingen van Nederland zijn ingeschaald in niveau 6 van het NLQF. Dat staat gelijk aan het bachelor niveau. Irene Slaats: “Studenten die onze opleidingen volgen werken bijvoorbeeld bij de politie, de GGZ of in het onderwijs. Het is belangrijk dat ze bij hun werkgever kunnen aantonen dat het niveau van de opleiding die ze volgen gelijk is aan het HBO-bachelor niveau. Met de inschaling in het NLQF is er een onafhankelijk oordeel over het niveau geveld. Ook voor studenten die net de arbeidsmarkt opgaan is het erg belangrijk dat ze kunnen laten zien waar hun opleiding voor staat. Daarnaast is de inschaling natuurlijk waardevol voor  studenten die in het buitenland willen werken. Er worden immers Europese normen gebruikt voor de inschaling.”

NLQF-niveaus
Het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van zowel publieke als private kwalificaties te vergelijken. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en een instroomniveau. Het NLQF rangschikt alle kwalificaties (diploma’s en certificaten) in Nederland op die verschillende niveaus. Door de koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen ook buiten onze landsgrenzen kwalificaties qua niveau met elkaar worden vergeleken.

De opleidingen
De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt aangeboden door Psychodidact.
Meer informatie over deze opleiding: www.psychodidact.nl
De opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) wordt aangeboden door NHA.
Meer informatie over OPC: www.nha.nl

Meer informatie over NLQF en inschaling van kwalificaties: www.nlqf.nl

————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie of een interview over het thema NLQF kunt u contact opnemen met Patricia Defesche, communicatieadviseur NCP NLQF, pdefesche@ncpnlqf.nl, 06-13646148.
Voor meer informatie over de opleidingen van Psychodidact kunt u contact opnemen met Irene Slaats, Psychodidact, ireneslaats@psychodidact.nl, 0416-343206.