1.      Ben je gelukkig?

Geluk komt als bijproduct van een doeltreffend streven naar doelen die de moeite waard zijn. Men kan het nooit rechtstreeks verkrijgen. Het is altijd een bijproduct van goede aanpassingen en een goede manier van leven. Geluk kan niet gekocht worden, het moet geleefd en beleefd worden! Wanneer jouw leven een doel heeft, als je naar waardige doelen streeft en hard werkt om die doelen te bereiken, dan komt het geluk vanzelf naar je toe – als bijproduct – jouw beloning van de goede manier van leven.

2.      Wil je iets van het leven maken?

Welke leeftijd je ook mag hebben, zij het 20 of 90 jaar oud, je moet belangstelling (blijven) hebben voor het leven, voor liefde, voor werk, voor ontspanning. Heb je je leven vurig lief? Wil je graag je kennis vergroten, je persoonlijkheid verrijken? Er zijn in alle leeftijdsgroepen mensen wier levensvuur al lang is opgebrand, die hun bestaan blijven voortslepen, van wie men eigenlijk niet kan zeggen dat ze leven. Het leven is niet iets wat we aantreffen. Wat we aantreffen is slechts het bestaan. Probeer zo veel mogelijk iets van je leven te maken, maar streef niet naar zaken die boven je vermogen liggen. Houd je eerzucht binnen de grenzen van je vermogens, je belangstelling en je aanleg.

3.      Ben je maatschappelijk aangepast?

Hou je van mensen? Verlang je naar lof, medegevoel, begrip van anderen? Verlang je naar gezelschap van andere mensen? Kun je goed met mensen opschieten? Een goede maatschappelijke aanpassing is een voorwaarde voor een goede geestelijke hygiëne. Alleen zij die niet met anderen kunnen communiceren hebben een persoonlijkheidsstoornis. Iemand die andere mensen haat en zich afzondert is mentaal niet goed in orde. Je hoeft in gezelschap niet te schitteren, maar je moet wel aansluiting hebben met een gelijkgeaarde groep.

4.      Ben je iemand uit een stuk en een evenwichtig mens?

“Uit een stuk zijn” betekent dat je niet verscheurd wordt door de keus tussen twee dingen, dat al je handelingen tot de vorming van een goed aangepaste persoonlijkheid en geordend denken leiden. Evenwichtigheid betekent dat men in alles maat weet te houden. Dat men niet te jachtig vlug of tergend langzaam is. Het betekent dat men niet al zijn tijd voor werken of spelen gebruikt.

Evenwichtigheid betekent dat men zijn gehele leven niet uitsluitend op een ding concentreert. Op zijn moeder of vader, werk, of vrouw. Wanneer je dit doet, betekent het dat je gehele persoonlijkheid rust op een enkele steun, en wanneer deze steun weg zou vallen, zal je als een kaartenhuis in elkaar zakken, je hebt niets meer over.

Indien je veelzijdige belangen hebt, veel activiteiten, veel steunpunten, dan zal je ook bij het wegvallen van diverse steunpunten er niet aan onderdoor gaan. Je zal steun vinden bij andere belangen. Raak niet uit evenwicht door te trachten het iedereen naar de zin te maken. Wanneer je verlangd dat iedereen je aardig moet vinden, je talent moet bewonderen en je uiterlijk of kleding moet prijzen, dan loop je grote kans neurotisch te worden. Trek het je niet zo aan, wanneer je hoort dat anderen kritiek op je hebben, kritiek is meestal een teken dat je leeft en wat je doet.

5.    Besteedt je in je leven aandacht aan het heden?

Er zijn legio mensen die het leven op aarde als een hel maken, omdat ze zo bang zijn dat ze in de hel  zullen komen. Wij scheppen een hel op aarde door ons getob over het verleden, over dingen die we twintig jaar geleden hebben gedaan, door spijt en terugdenken, en door te wensen dat we alles nog eens over kunnen doen of ongedaan maken.

“Als ik mijn leven nog eens over kon doen, zou ik niet meer dezelfde fouten maken!” Natuurlijk niet, je zou een hele serie nieuwe fouten maken. We piekeren over een onzekere toekomst, “zal ik het halen?” “Zal ik mijn geld verliezen?’’”Zal ik ziek worden of kanker krijgen, of een of andere enge ziekte?” Zorgen, zorgen en nog eens zorgen……..zorgen over het verleden, zorgen over de toekomst en geen aandacht voor het heden.

Denk eens even na, hoeveel van de dingen waarover jij je in het verleden jaar druk maakte zijn er werkelijk gebeurd? Een gezegde van de meester luidt: ik ben ene oude man en heb me over veel dingen zorgen gemaakt, de meeste ervan zijn nooit gebeurd.

6.    Bezit je inzicht in je eigen gedrag?

Inzicht is de gave in zichzelf te zien en de waarheid te ontdekken. Het betekent dat men de diepere ware redenen voor je gedrag begrijpt. De taak van de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg is jou te helpen jezelf te helpen. Een gebroken persoonlijkheid is niet als een gebroken bot dat gespalkt kan worden. Bij een breuk in je persoonlijkheid moet je geholpen willen worden.

Je bent al 50% beter wanneer je werkelijk inzicht krijgt, wanneer je de waarheid weet over de nerveuze aandoeningen die je plagen, de slapeloze nachten, de prikkelbare stemmingen. Het is geen ziekte doch een camouflage voor iets waar je bang voor bent, angst  hebt, een symptoom. Verander je oude ondoelmatige aanpassingen, geef ze op en zoek toevlucht tot meer realistische, doelmatige aanpassingen.

7.    Sta je in vertrouwelijke verhouding tot iemand anders?

Elk mens heeft iemand nodig om op te vertrouwen, om zich uit te spreken zonder angst om bedrogen te worden. Eenzaamheid is als kanker. Gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde vreugde is dubbele vreugde.

8.    Heb je zin voor het belachelijke?

Dat is meer dan alleen maar zin voor humor. Het houdt in dat je om jezelf kunt lachen. Kan je voor een spiegel gaan staan om tegen jezelf te zeggen: “lieve help, wat ben ik een opschepper, maar grappig ben ik wel!”.  Waak ervoor jezelf niet te gewichtig te vinden. Bedenk dat er altijd iemand is die zichzelf belangrijker vindt dan jou.

Hoe meer je lacht, hoe langer je lacht en hoe gemakkelijk het is om jou aan het lachten te maken, dat bepaald de gezondheid van je persoonlijkheid. Zolang je kunt lachen, krijg je geen maagzweer. Het menselijk lichaam kan nooit boos zijn en tegelijkertijd lachen, dat is eenvoudig fysiek onmogelijk.

9.    Voer je werk uit dat bevredigend is?

Bevredigend werk heeft een zeer sterke positieve invloed op je geestelijke hygiëne. Bevredigend werk voldoet aan onze diepste behoeften en betekent een steun bij het te boven komen van vele teleurstellingen in het leven. Het geeft ons een uitweg voor de behoeften van ons ego en onze creatieve interesses. Niemand is ooit ingestort van te hard werken of te hard studeren, alleen maar van hard tobben.

10.    Pak je jouw problemen doortastend en verstandig aan?

Maak geen tragedie van alle kleinigheden, immers je schiet een mus ook niet met een kanon neer. Wij zitten niet in de zorgen, maar de zorgen zitten in ons! Wie midden in een gevecht op de vlucht slaat, zal een volgende keer weer moeten vluchten. Er staat je maar een weg open wanneer je zorgen hebt: DOE IETS AAN DE OORZAAK VAN DE ZORGEN! Probeer bij het oplossen van je problemen zoveel mogelijk hulp te krijgen.

Slechts wanneer je de nodige zelfkennis bezit, kan je een verstandig besluit nemen. Bedenk ook dat een minder goede beslissing vaak te verkiezen is boven een toestand van voortdurende twijfel en besluiteloosheid. Dat kan je al je energie kosten en iedereen glijdt terug! Iedereen ontmoet teleurstellingen, verdriet, rampen en tegenslagen. Maar het formaat van een mens wordt niet bepaald door het feit dat je terugglijdt, maar wat je doet wanneer je terugglijdt.

Krabbel je overeind en klim je een beetje hoger? Of blijf je jammeren en glijd je nog verder terug in een ziekte, in een zenuwinzinking?

Geluk is net een vlinder. Hoe meer je erop jaagt en er rechtstreeks op jaagt, hoe verder de vlinder zal wegvliegen. Maar als je rustig gaat zitten en je aandacht aan andere dingen wijdt, dan komt de vlinder ongemerkt op je schouder zitten!

 

Bron: Caroline van der Aa

 

 

 

 

 

 

 

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *