angst

 

Angst heeft invloed op verschillende aspecten:

  1. Lichamelijke gewaarwordingen (subjectief gevoel)
  2. Gedachten (inhoudelijk veranderen gedachten wanneer je geconfronteerd wordt door emoties)
  3. Het lichaam (wanneer je geconfronteerd word door emoties, fysiologisch – trillen, rood hoofd, hartslag enz enz)
  4. Het gedrag (vechten, vluchten, verstijven, schutkleur)
  5. Communicatie (schreeuwt hulp, liegen, of juist waarheid vertellen)

Het kan allemaal gebeuren, afhankelijk van de situatie.

Op welke manier leer jij?

Door middel van jouw gevoelens te delen, te bespreken, hoe hakkelend misschien ook, met iemand die ECHT naar je wil luisteren, kunnen angsten eliciteren. (afvloeien, verdwijnen) Eerst je gevoelens benoemen waardoor vanzelf gevoelservaringen naar boven komen. (ik ben boos……en je voelt de boosheid weer komen, ik ben bang ……en je voelt de angst weer komen, ik ben verdrietig…..je gaat vertellen….en het verdriet….de tranen komen)

De combinatie van het mogen praten over je angsten, je boosheid, je verdriet enz. enz. en door inzichten te verkrijgen in je eigen gedrag door de juiste educatie, maakt dat je weer greep (BEGREPEN) voelt over jezelf en in jouw situaties. Je zelfredzaamheid vergroot, en je angst verdwijnt. Processen zijn omkeerbaar, je kunt angsten afleren. Je moet zien weer greep te krijgen op voor jouw waardevolle aspecten van het leven.

Angst in het algemeen.

Angst wordt opgewekt als reactie op een situatie, die naar de inschatting van de betrokkene zijn toekomstige functioneren ernstig zou kunnen schaden.

Als een dergelijk gevaar naar diens inschatting niet of nauwelijks beheersbaar is  (iemand dus een greeptekort voelt), dan neemt de angst een emotioneel karakter aan.

Als er geen ernstig greeptekort wordt ervaren, neemt de angst geen of slechts een mild emotioneel karakter aan, maar ook dan motiveert zij al vaak tot defensief (afweer) of vluchtmatig gedrag. Dus bij een beetje angst voelen, misschien zelfs onbewust, kan iemand zich al afwijzend opstellen, wat vervolgens door anderen weer “opgepikt” kan worden.

Wanneer een persoon belemmerd wordt (en blijft) in het bereiken van zijn of haar doelen, spreken we over een abnormale angst. (en zou er een individuele therapie moeten volgen, indien men dat wenst natuurlijk)

–          De angst blijft maar aanhouden zonder duidelijk ergens op gericht te zijn of zonder dat er met een gevaar wordt afgerekend. (objectloos)

–          De angst komt periodiek in de vorm van paniekaanvallen op zonder (overtuigende) aanleiding.

–          De angst schijnt betrekking te hebben op een uiterst onwaarschijnlijk gevaar.

–          Hevige angst treedt op bij confrontatie met relatief onschuldige zaken of situaties. (fobie)

–          Hevige angst bestaat er voor relatief onschuldige handelingen. (slikangst, zwemmen in het diepe, slapen, voor openen van post enz enz)

 

Er zijn 2 hoofdtakken te onderscheiden, en deze zijn op zich “gezond” te noemen.

  1. Objectloze angst (geen object, lijkt uit het niets te komen)
  2. Existentiële angst (= je voelt greepverlies bij bijvoorbeeld dood, ziekte, geen werk, er is een zwart gat, je ziet even geen toekomst. Hier is belangrijk te leren afscheid te nemen van de “oude” situatie.

Leren communiceren over je angsten is een eerste stap, greep hebben of greeptekort ervaren heeft gigantische invloed op iemands gedrag! Men voelt zich be-grepen (grip)! Niet veroordelen want het is ze niet aangeleerd. En…..iedereen komt steeds voor nieuwe situaties en uitdagingen te staan. “Zij” (opvoeders) kunnen het je ook niet aangeleerd hebben omdat zijzelf  “slachtoffers” van “slachtoffers” zijn.

Er zijn verschillende soorten angsten:

Angstneurose/paniekstoornis. Spanning, overgevoelig, hypernerveus, op je hoede, rusteloos, verstrooid, prikkelbaar, moe, hartkloppingen, pijnen, nekklachten, aanhoudende gespannen spieren. Hypochondrie.

Angst voor vergezochte gevaren. Angst voor ongelukken, voortijdige dood, ernstige ziektes, angst voor besmetting, hypochondrie en het getob erover.

Passieve besmettingsangst. Angst om besmet te worden. Radioactiviteit of gevaarlijke ziektekiemen. Denkbeeldige gevaren voor iets afkeerwekkends.

Fobie.  Irrationele vrees voor bepaalde situaties of objecten. Men vermijd objecten, en voelt zich dan ook bevrijd. ( het is pas een fobie als je het echt vermijdt, niet als je bang voor iets bent)

Agorafobie. Overvallen worden door angst op straten, pleinen, al of niet bevolkt door mensen. (omdat je er niet jezelf kunt zijn, je voelt je een niemand)

Sociale fobie. Een sterke angst voelen in situaties waarin persoonlijke contacten een rol spelen. Hier heeft ieder mens in meerdere of mindere mate wel last van soms.

Claustrofobie. Engtevrees is de angst voor afgesloten ruimtes. Lift, douchehok, achter in auto enz. enz.

Slikangst, inslaapangst, faalangst, controledwang, delegeerangst, wantrouwen. Men vreest iets.

Vaak zijn er meerdere angsten waar iemand aan lijdt. Comorbiditeit heet dat, meerdere elementen zijn aanwezig, maar ….nog steeds geldt : het is omkeerbaar en het is geen vaststaand feit, en je hebt geen persoonlijkheidsstoornis!

 

Gemeenschappelijke achtergrond.

De uiteindelijke grond achter deze manifeste en heimelijke angsten is een wantrouwen in de autonome processen in het lichaam, de hersenen, de natuur en of de gemeenschap. Een angst zich daaraan over te leveren.

Hoe komt het?

De oorzaak ligt vermoedelijk in ongunstige ervaringen in met name de kindertijd. Wantrouwen door bekritisering van “nestfiguren”, eigen initiatieven van het kind werden geblokkeerd. Het zogenaamde “basic mistrust”.

De ideale nieuwe aan te leren houding is gebaseerd op: actieve opstelling, zekere mate van vertrouwen kweken van autonome processen in hersenen, de rest van het lichaam, de gemeenschap en fysieke omgeving. Sta je weer open voor het nieuwe? Welke gevoelens wil je wel? Wat heb je nodig? Zoek hulpbronnen. Zoek naar jouw persoonlijke waarden.

Heropbouwen van je ik! Hoe gezonder iemand is, hoe opener iemand is. (door dit digitale programma kan jij al veel leren over jezelf. Ook is er altijd de mogelijkheid om persoonlijk eens aan te komen bij mij. Vraag even naar de mogelijkheden, KLIK HIER)

Een positieve kijk op je angst.

In plaats van je door angstgevoelens te laten verlammen, kun je ze ook veranderen en zien als een middel tot persoonlijke groei. Het is zelfs mogelijk een soort prettige opwinding te voelen wanneer je juist bang bent of onzeker. Dit omdat het een uitdaging is om naar een nieuw niveau over te stappen.

PERSOONLIJKE GROEI is je eigen zelfgenezende vermogen bewust aangrijpen, je angsten onder ogen zien en er op een effectieve manier doorheen gaan.

  1. Angsten herkennen en bewust betitelen als groeimoment en zien als mogelijkheid om je verder te ontplooien. Voel in jezelf de stimulans en de motivatie.
  2. Beslis dat je constructieve manieren blijft zoeken hiervoor. Je zult erbij winnen, het risico is te groot als je zelf niets onderneemt. Weet dat je eigenwaarde hierdoor terugkomt.
  3. Blijf steeds opnieuw iets ondernemen om angsten op te lossen. Nadenken erover is niet voldoende, acties blijven doen, je groeit er doorheen dan.

Weet dat juist veel mensen meer respect en bewondering voor je gaan krijgen, en je zelfs aardiger gaan vinden. Gewoon omdat je het uitstraalt nu. Zij gaan jou zelfs als een voorbeeld zien voor hun eigen gedrag. Zij gaan het bij je “oppikken”, gegarandeerd.

En wat nog belangrijker is, naarmate jij de moed vindt om steeds moeilijker situaties onder ogen te zien, ontdek je dat je veel minder afhankelijk wordt van het oordeel en de goedkeuring van anderen. Je krijgt meer zelfvertrouwen op je eigen waarnemingen, oordelen en gevoelens. Je voelt je steeds meer autonoom worden!

Houd wel in de gaten dat het belangrijk is om duidelijke, eerlijke, niet beschuldigende, ik-boodschappen te zenden en over te schakelen naar actief luisteren wanneer dat nodig is.

Lees ook over de verschillende vormen van communicatie!!!!

PS. Weet….dat je altijd contact met me op mag nemen als het je niet lukt. KLIK HIER.

 

Bron: Caroline van der Aa.

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *