Eigenwaarde hervinden en aan een eigen behoefte voldoen? Ja.

Ik vraag mij dan ook steeds af wat mijn bijdrage kan zijn aan de gezondheid en welbevinden van medeburgers?

 

Hoe eigenwaarde hervinden?

eigenwaarde hervinden

 

We worden in een snel tempo geconfronteerd met nieuwe gezondheidsproblemen. Startend bij stresssymptomen en alle gevolgen van verkeerde voeding, een drukke leefwijze, arbeid en milieu en het algehele gevoel van (tijds)druk, in deze steeds veranderende snelle wereld.

 

Er ontstaat een grote behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden.

 

Oplossingen voor de te hoge kosten van de zorg en de bedreiging van onze levenskwaliteit, zijn nauwelijks te vinden in het huidige beleid van bestaande medische voorzieningen. Terugdraaien van verworvenheden en andere zorgkwaliteit verlagende maatregelen bieden hooguit tijdelijk soelaas………..hoewel ik dat gevoel zelf eigenlijk momenteel niet heb.

 

Eigenwaarde hervinden door uitdragen van.

 

Het actief beïnvloeden van de vraag naar zorg, door het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag en denken, kan mijns inziens wel leiden tot oplossingen op langere termijn.

 

Gedrag beïnvloeden op maatschappelijk niveau, is weliswaar niet eenvoudig te noemen. Het zal, waar het gezondheidsgedrag betreft, echter noodzakelijk zijn om een mentaliteitsbuiging teweeg te brengen. Als we tenminste willen voorkomen dat we straks diegenen die absoluut zorg nodig hebben deze ook kunnen bieden.

 

Puur gezien vanuit economische gronden.

 

Tegelijk zal de moderne mens zodanig moeten worden geïnformeerd, dat hij in staat kan worden geacht, verantwoordelijk te handelen waar het zijn eigen gezondheid betreft.

 

Het spreekt voor zich dat het totale gebied van gezondheidsbevordering in een enkel artikel niet in diepte kan worden behandeld.

 

Maar……..dat er actief gewerkt moet worden aan een beleid, dat meer gericht is op gezondheidsbevordering dan op terugdringen van medisch handelen, is voor mij duidelijk. En……..dat dat gezocht kan worden in de richting van een zelfzorg programma met non-directieve uitgangspunten is ook duidelijk voor mij.

 

Wat gezondheidsbevordering in Nederland nu nodig heeft is, meerdere diepere en bredere deskundigheid, een verdere toename van actieve professionele gezondheidspromotors, die in hun hun werk dat laten zien waar ik het hier steeds over heb. Waarom?

 

Omdat er zodoende een bredere maatschappelijke en politieke belangstelling voor ontstaat.

 

Omdat wij zelf overtuigd zijn van de werking van “ons model”, kunnen wij het behalve met onze individuele leden, ook uitdragen naar derden. En tijdens onze werkzaamheden groeit alleen het gezondheidsbevorderend denken en handelen ook nog.

 

Wilt u ook uw eigenwaarde hervinden en aan gezondheidsbevordering doen in eerste instantie ten behoeve van uzelf, dan kunt u GRATIS RAPPORTEN aanvragen, die vol staan met tips en vaardigheden om direct zelf te starten.

Stap voor stap groeit uw eigenwaarde en gaat u automatisch een gezondheidspromotor zijn. Gewoon om het simpele feit dat u zich geweldig voelt en lekker in uw vel zit. U straalt het gewoon uit!

Ik denk dat het tijd wordt dat de maatschappij zich meer moet gaan aanpassen aan de behoeften van de mens. En dit proces begint bij uw eigenwaarde hervinden.

Op uw vitaliteit en gezondheid!
P.s. Als u denkt anderen met dit artikel te informeren, deel het op Facebook, Linkedin of Tweet het weg!

HIER AANVRAGEN

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *